Diagnostyka

Kompleksowe badanie wzroku:

» tonometria
» perymetria
» badanie refrakcji

HRT

GDX

OCT